Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Gwarancje

Gwarancje:
Dwuletnia ograniczona gwarancja VidiCom Sp. z o.o. to dobrowolna gwarancja udzielona przez VidiCom Sp z o.o.. Na jej mocy użytkownik uzyskuje uprawnienia inne niż wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („prawo konsumenckie”).

Ważne: dwuletnia ograniczona gwarancja stanowi uzupełnienie uprawnień ustawowych i w żaden sposób nie wyłącza, nie zawiesza ani nie ogranicza tych uprawnień.

Konsument może korzystać ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu niezależnie od uprawnień wynikających z dwuletniej ograniczonej gwarancji VidiCom Sp. z o.o.. Skorzystanie z uprawnień wynikających z dwuletniej ograniczonej gwarancji VidiCom Sp. z o.o. nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie skorzystania przez konsumenta z uprawnień wynikających z dwuletniej ograniczonej gwarancji VidiCom Sp. z o.o. bieg terminu skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków wynikających z dwuletniej ograniczonej gwarancji VidiCom Sp. z o.o. albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

Gwarancja nie dotyczy:
(a) części, które zużywają się z upływem czasu, takich jak baterie lub złącza, chyba że uszkodzenia powstały w wyniku wad materiałowych lub produkcyjnych;

(b) drobnych uszkodzeń, w tym w szczególności zadrapań, wgnieceń lub pęknięć plastikowych elementów portów;

(c) uszkodzeń powstałych w wyniku używania objętego gwarancją produktu z komponentem innej firmy lub produktem niespełniającym specyfikacji Produktu producenta (specyfikacje wszystkich Produktów producenta są dostępne na karcie z danymi technicznymi producenta);

(d) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nadużycia, nieprawidłowej eksploatacji, kontaktu z cieczą, pożaru, trzęsienia ziemi lub innych przyczyn zewnętrznych;

(e) uszkodzeń powstałych w wyniku używania Produktu w sposób niezgodny z opublikowanymi przez producenta instrukcjami obsługi, danymi technicznymi lub innymi wytycznymi dotyczącymi Produktu;

(f) uszkodzeń powstałych w wyniku przeprowadzania czynności serwisowych (łącznie z modernizacjami i rozszerzeniami) przez osoby niebędące przedstawicielami producenta ani Autoryzowanym Serwisem producenta.

(g) powstałe wskutek silnego zanieczyszczenia wewnątrz lub na zewnętrz Produktu;

(h) uszkodzeń spowodowanych modyfikacjami i niedopasowaniem lub niewłaściwym użyciem akumulatora i ładowarki;

(i) produktów lub części ze zmienioną etykietą identyfikacyjną lub, z których usunięto etykietę identyfikacyjną;

(j) uszkodzeń spowodowanych działaniem urządzenia przy słabo naładowanym lub uszkodzonym akumulatorze;

 

Rozpatrywanie roszczeń gwarancyjnych przez VidiCom z Sp. z o.o.:
Jeśli w Okresie gwarancji użytkownik zgłosi roszczenie zgodnie z gwarancją, VidiCom Sp. z o.o. według własnego uznania:

(i) naprawi Produkt przy użyciu nowych lub wcześniej używanych oryginalnych części producenta, które zostały przetestowane i spełniły wymagania funkcjonalne, lub

(ii) wymieni Produkt na produkt zamienny o tym samym modelu (lub na produkt, który ma takie same lub zasadniczo podobne cechy jak oryginalny produkt — np. inny model z takimi samymi cechami), który jest nowy lub złożony z nowych i/lub wcześniej używanych oryginalnych części producenta i który został przetestowany oraz spełnia wymagania funkcjonalne, lub

(iii) zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot Produktu.

Po wymianie produktu lub części albo po zwrocie kosztów wszelkie elementy zamienne stają się własnością użytkownika, a elementy wymienione lub takie, za które zwrot został dokonany przez VidiCom Sp. z o.o., stają się własnością VidiCom Sp. z o.o..

Zaufane Opinie IdoSell
5.00 / 5.00 1874 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-19
Zdecydowanie polecam.
2024-07-15
ok
pixel